background-image

Etapy budowy - krok po kroku

Etapy budowy - krok po kroku

Po podpisaniu umowy z AmeriGas, nasz dział techniczny zajmie się zajmie się zorganizowaniem wszelkich formalności i prac związanych z instalacją i pierwszym tankowaniem zbiornika na gaz płynny. Zobacz, jak wygląda cały proces krok po kroku.

Zgłoszenia i podpisanie umowy

 • Zgłoszenie Klienta - kontakt z Doradcą Handlowym AmerigGas przez online formularz albo telefonicznie

 • Podpisanie umowy na warunkach dogodnych dla Klienta oraz wybór jednej z trzech taryf: STANDARD, RELAX2, COMFORT

 

Kwestie formalne

 • Na miejsce budowy przyjeżdża projektant i na podstawie oględzin terenu i mapy do celów projektowych sporządza projekt budowlany, w którym będzie zaznaczona lokalizacja zbiornika wraz z przyłączem do budynku

 • Dopełnienie formalności urzędowych związanych z zamiarem montażu zbiornika i instalacji gazowej w wydziale architektury bądź urbanistyki (urzędu powiatowego, gminnego lub dzielnicowego).

 • Po otrzymaniu niezbędnych zgód można przystąpić do budowy instalacji.

Budowa instalacji i montaż

 • Przygotowanie wykopu pod instalację
 • Zgłoszenie odbioru zbiornika przed zasypaniem do Urzędu Dozoru Technicznego (dotyczy zbiornika podziemnego)>
 • Dostarczeni zbiornika i instalacja (m.in.: montaż instalacji, uziemienia zbiornika, zestawów redukcyjnych, skrzynki gazowej, wykonanie próby szczelności ciśnieniowej instalacji; wykonanie pomiaru uziemienia zbiornika i inne)
 • Odbiór zbiornika przed zasypaniem przez Inspektora Dozoru Technicznego (dotyczy zbiornika podziemnego)
 • Zasypanie wykopów (dotyczy zbiornika podziemnego)

Tankowanie zbiornika

 • Tankowanie zbiornika
 • Zgłoszenie zatankowanego zbiornika do Urzędu Dozoru Technicznego
 • Zgłoszenie zakończenia budowy do Nadzoru Budowlanego (o ile wymagane).