background-image

Kierownik Terminala LPG

Miejsce pracy: Wólka Dobryńska

Cel stanowiska

 • Całościowe zarządzanie terminalem przeładunkowym LPG w sposób zapewniający realizację wszystkich procedur operacyjnych i bezpieczeństwa w zgodności z polityką i standardami AmeriGas Polska, Kodeksem Pracy i polskim prawodawstwem.

Obowiązki:

 • Zarządzanie i koordynacja pracą wszystkich komórek terminala w oparciu o procedury operacyjne oraz zasady bezpieczeństwa. ▪ Zapewnienie ciągłości przeładunków gazu oraz napełniania i ekspedycji autocystern/cystern kolejowych.
 • Zarządzanie i koordynacja działań podwładnych.
 • Organizacja szkoleń dla zespołu.
 • Zarządzanie sprawami kadrowymi podległych pracowników, takimi jak: ocena roczna, planowanie i wykorzystanie urlopów, raportowanie miesięcznych zestawień personalnych.
 • Kontrola wydatków w ramach zatwierdzonego budżetu rozlewni. 
 • Planowanie zasobów w sposób zapewniający osiągniecie założeń operacyjnych.
 • Kierowanie pracą komisji bezpieczeństwa. 
 • Nadzór nad ochroną obiektu oraz koordynacja realizacji remontów i inwestycji.
 • Aktywny udział w spotkaniach działu operacyjnego oraz szkoleniach organizowanych przez firmę.
 • Współpraca z innymi działami w organizacji oraz klientami, dostawcami, urzędami i przedstawicielami władz lokalnych.
 • Poszukiwanie i wdrażanie nowych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i sprawności operacyjnej oraz warunków pracy zespołu

 

Wymagania

 • Znajomość charakterystyki fizykochemicznej, właściwości i zagrożeń związanych z LPG.
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację.
 • Znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, Outlook).
 • Zdolność metodycznego myślenia i przetwarzania danych. 
 • Zdolność zarządzania wskaźnikami operacyjnymi (KPI).
 • Znajomość bezpiecznych zasad ręcznego przemieszczania ładunków.
 • Znajomość technik i procesów wspierających zarządzanie bezpieczeństwem.
 • Odpowiedzialność, dyspozycyjność, zdyscyplinowanie.
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

 

Nasza firma oferuje

 • Umowę o pracę 
 • Atrakcyjne wynagrodzenie i premie 
 • Ubezpieczenie medyczne
 • Ubezpieczenie na życie 
 • Lunch pass 
 • Podarunkowe karty świąteczne 
 • Dofinansowanie do urlopu

  

Aby aplikować na nasze stanowisko, prosimy o przesłanie swojego CV na adres: rekrutacja@amerigas.pl, dodając w CV klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

Send your CVApply
Zobacz pozostałe ogłoszenia:Przejdź do karieryPoznaj firmę AmeriGas:Przejdź do o firmie