background-image
background-image

Czas realizacji instalacji LPG od momentu podpisania umowy do pierwszego tankowania

Odpowiada Specjalistą ds. Sprzedaży w Małopolskim i Świętokrzyskim regionach – Mariusz Koralik

Inwestorzy zdają sobie sprawę, że każdy etap budowy czy modernizacji wymaga czasu. Starają się przewidywać, ale bardzo często gonią ich terminy. Ile czasu musi założyć inwestor, aby móc zacząć ogrzewać budynek gazem płynnym LPG?

Czas realizacji inwestycji realizowanej przez AmeriGas zależy od kilku czynników. Najważniejszy będzie status budynku, do którego podłączymy gaz ze zbiornika. W przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych wymagane będzie jedynie zgłoszenie budowy zbiornika w starostwie, co w 90 procentach przypadków trwa 4-5 tygodni od otrzymania mapy do celów projektowych od inwestora. W przypadku innych budynków, żeby postawić zbiornik gazowy musimy uzyskać pozwolenie na budowę i wtedy termin będzie dłuższy.

O ile dłuższy?

Czas oczekiwania na pozwolenie na budowę zależy od tego, czy na danym terenie gmina posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli tak, to teoretycznie pozwolenie powinno zostać wydane przed upływem 65 dni od złożenia wniosku do starostwa. Jeżeli nie ma MPZP inwestor musi wcześniej uzyskać w gminie warunki zabudowy i zagospodarowania przestrzennego, co trwa około 2-3 miesięcy.

Zatem czas uzależniony jest trochę od samego starostwa?

Tak. W dużej mierze na czas wpływa sprawność działania starostwa i ewentualna konieczność uzyskania dodatkowych uzgodnień. Podsumowując: ogrzewanie domku jednorodzinnego jest możliwe już po około 5-6 tygodniach, w przypadku innych obiektów minimum 2 miesiące po dostarczeniu mapy przez inwestora.

Czy jest to czas porównywalny z czasem realizacji przyłącza do miejskiej sieci gazowej?

Trudno jednoznacznie określić. Przyłącza gazu ziemnego również wykonywane są na zgłoszenie i terminy urzędowe są takie same. Sam czas podłączenia klienta zależy od sprawności działania zakładu gazowniczego i odległości klienta od nitki sieci gazowej. Od klientów często słyszę, że czekają nawet 2 lata na wykonanie samego przyłączenia do sieci gazowej. W przypadku AmeriGas fizyczna realizacja inwestycji trwa około 2 tygodnie od uzyskania pozwoleń. W sytuacjach pilnych udaje nam się czasami w ciągu tygodnia zmontować i zatankować zbiornik klienta.

Zacznijmy od początku. Inwestor podpisał umowę z AmeriGas. I co dalej? Jakie dokumenty powinien przygotować i dostarczyć na starcie?

Najważniejsza jest mapa do celów projektowych. Taką mapę wykonuje geodeta. Nie może to być kopia mapy zasadniczej pobierana z urzędu. Jeżeli klient ma w projekcie domu przewidziany zbiornik to potrzebujemy kopię tego projektu.

Czy od Klientów-firm będę wymagane jakieś dodatkowe dokumenty?

Przed zatankowaniem zbiornika wszystkie firmy używające gaz do celów grzewczych musza zarejestrować się na platformie PUESC. Jest to bardzo ważne, ponieważ tylko po zarejestrowaniu się uzyskają zwolnienie z płacenia podatku akcyzowego.

Czy po dostarczeniu powyższych dokumentów, AmeriGas od razu zleca swojemu projektantowi wykonanie projektu instalacji? Ile czasu inwestor musi czekać na projekt?

Tak, po otrzymaniu mapy od klienta AmeriGas zleca projektantowi wykonanie projektu. Czas potrzebny do wykonania projektu i uzgodnienia z rzeczoznawcą przeciwpożarowym to około 7-10 dni. W okresie jesiennym przy kumulacji prac może się to wydłużyć do kilkunastu dni.

Ok. Załóżmy, że po upływie tego czasu Klient otrzymuje gotowy projekt instalacji od AmeriGas. Potem składa wniosek w starostwie – pozwolenie na budowę lub zgłoszenie inwestycji. Jakie są różnice? W jakiej sytuacji wystarczy tylko zgłoszenie? Od czego to zależy?

Zgłoszenie budowy zbiornika jest możliwe tylko w przypadku podłączenia gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego. W każdym innym przypadku jest potrzebne pozwolenie na budowę zbiornika.

Czy AmeriGas rozpocznie montaż instalacji gazowej od razu, jak tylko Klient dostarczy decyzję od Starosty?

Po otrzymaniu informacji, że dokumentacja została zatwierdzona przez starostwo, inżynier techniczny przydzielony do klienta przy podpisywaniu umowy, ustala z klientem terminy dostawy zbiornika i montażu instalacji. Najczęściej jest to termin do tygodnia czasu. W okresie jesiennym mogą się te terminy wydłużyć, dlatego rekomendujemy przystąpienie do prac w okresie letnim o ile jest już gotowa dokumentacja.

Załóżmy, że zbiornik AmeriGas dotarł już na posesję inwestora. Ile czasu będzie trwał sam montaż instalacji?

Montaż standardowej instalacji odbywa się w jeden dzień. Dogodny termin jest ustalany z Klientem przez inżyniera technicznego AmeriGas.

W którym momencie inwestor może spodziewać się wizyty Inspektora Urzędu Dozoru Technicznego? Kto poinformuje go o tej wizycie?

Po wykonaniu instalacji i zatankowaniu zbiornika gazem, AmeriGas zleca odbiór zbiornika przez UDT. Inspektor UDT, któremu została przydzielona sprawa kontaktuje się z klientem i umawia termin spotkania w celu odbioru zbiornika. W przypadku zbiornika podziemnego konieczny jest odbiór zbiornika przed zasypaniem, w takim przypadku inżynier techniczny AmeriGas umawia klienta z inspektorem UDT możliwie najszybciej po wykonaniu instalacji.

Czy wykonanie instalacji wewnętrznej leży po stronie Klienta? Jeżeli tak, to dlaczego?

AmeriGas nie zajmuje się wykonaniem instalacji wewnętrznej. Można skorzystać z usług naszych zaufanych instalatorów.

Do czego służy paszport zbiornika? Czy to ważny dokument?

Po odbiorze zbiornika przez inspektora UDT, AmeriGas wysyła do klienta książkę rewizji zbiornika, w której znajdują się wszystkie dokumenty zezwalające na eksploatację zbiornika. Są w niej certytfikaty bezpieczeństwa, dopuszczenia do ruchu, informacje o przeprowadzanych przeglądach oraz terminy kolejnych przeglądów ustalane przez dozór techniczny. O kolejnych przeglądach klient jest informowany przez UDT. Dokumenty te są bardzo ważne. W przypadku ich braku nie będzie można eksploatować zbiornika gazowego, dlatego prosimy klientów o pilnowanie, aby nie zaginęły u nich w domu.

W którym momencie inwestor płaci AmeriGas za montaż zbiornika? Przed, w trakcie, po instalacji?

Klient płaci za wykonanie instalacji po jej wykonaniu. Wszelkie płatności są wykonywane przelewem na podstawie faktury wystawionej przez AmeriGas. Nie ma także żadnych zadatków na poczet wykonania instalacji.

Kiedy następuje pierwsze tankowanie?

Pierwsze tankowanie gazu następuje na prośbę klienta po wykonaniu instalacji zbiornikowej przez AmeriGas oraz po dostarczeniu przez klienta protokołu szczelności wewnętrznej instalacji gazowej. Pierwsze tankowanie odbywa się do 7 dni od zamówienia przez klienta.

Podsumowują, który etap procesu instalacji zbiornika LPG trwa najdłużej?

Zdecydowanie najdłużej trwa uzyskanie przez klienta mapy do celów projektowych. W przypadku budynków, w których dokonywana jest konwersja systemu grzewczego na gaz płynny klient musi uzyskać od geodety aktualną mapę do celów projektowych. W obecnym czasie w niektórych starostwach trwa to nawet 2 miesiące. W przypadku budynków w budowie w większości przypadków możemy wykorzystać mapę z pozwolenia na budowę budynku. Jeżeli klient posiada już mapę to drugim pod względem czasochłonności etapem będzie uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenie budowy zbiornika.

background-image

W czym możemy Ci pomóc?

Masz pytania? Wypełnij formularz lub skontaktuj się z nami telefonicznie.

Aby umożliwić wysłanie wiadomości, wypełnij wskazane pola.
Twoja wiadomość została wysłana. Skontaktujemy się z Tobą niebawem.
Imię i nazwisko
Numer telefonu
Adres e-mail
Kod pocztowy (XX-XXX)
Napisz czego szukasz
Full Close

Podaj temat:

contact form