background-image

Baza wiedzy AmeriGas

O LPG

Zbiorniki

Butle

Certyfikaty Systemu Zarządzania Jakością

ButtonPN-ISO 45001 ButtonPN-EN ISO 9001

Zakres licencji certyfikacji:

ButtonLicencja PN-EN ISO 9001 ButtonLicencja PN-ISO 45001

Standard jakości

 

Standard jakości (ISO 9001) zawiera wskazówki i narzędzia dla firmy i organizacji, które mają zapewnić, że produkty i usługi spełniają wymagania klienta, a jakość jest konsekwentnie udoskonalana. Niniejsza norma oparta jest o szereg zasad zarządzania jakością, m.in:

 • Wysoka orientacja na Klienta
 • Motywacja i konsekwencja ze strony Zespołu Zarządzającego
 • Podejście procesowe
 • Ciągłe doskonalenie
 • Określenie kontekstu oraz stron zainteresowanych organizacji
 • Ocena ryzyka

 

10 zalet systemu zarządzania jakością ISO 9001

1. Zwiększona wydajność – po uzyskaniu certyfikacji procesy są ustanawiane według wytycznych, które każde przedsiębiorstwo może łatwo zastosować. 

2. Zwiększone przychody – zaobserwowano, że firmy posiadające certyfikat ISO 9001 wykazały poprawę w zakresie wyników finansowych w porównaniu do organizacji, które nie wdrożyły normy. 

3. Morale pracowników – pracownicy są bardziej zadowoleni i zmotywowani, kiedy otrzymują określone role oraz obowiązki, a także mają świadomość wpływu ich pracy na jakość i ogólny sukces firmy. 

4. Międzynarodowe uznanie – Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) jest uznawana na całym świecie jako autorytet w zakresie zarządzania jakością. 

5. Podejście oparte na wynikach – norma ISO 9001 określa jasne instrukcje dotyczące audytów i przeglądów procesów. Pomaga to w gromadzeniu informacji i podejmowaniu decyzji na podstawie danych. 

6. Relacje z dostawcami – certyfikacja ISO pomaga zoptymalizować łańcuch dostaw i świadczy o dobrych praktykach w firmie.  

7. Dokumentacja – standard ISO wymaga odpowiedniej dokumentacji wszystkich procesów oraz wprowadzonych zmian, błędów lub rozbieżności, co pomaga łagodzić problemy i zapewnia stabilność. 

8. Spójność – prowadzenie pełnej dokumentacji zapewnia dostęp do informacji, które można wykorzystać do rozwiązywania problemów.  

9. Zadowolenie klienta – ISO jest powszechnie akceptowanym standardem, który jest doceniany przez klientów i partnerów biznesowych. 

10. Doskonalenie –  certyfikacja ISO 9001 kładzie nacisk na procesy audytu i kontrole metod zarządzania, dzięki czemu firma może cały czas się rozwijać. 

 

System Zarządzania Bezpieczeństwem (ISO 45001) wg standardu wydanego w marcu 2018, charakteryzujący wymagania odnoszące się do systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (tj. BHP). Standard ten zawiera wytyczne, które dotyczą stosowania, by dana organizacja, m.in. poprzez zapobieganie chorobom i urazom, mogła w sposób ciągły poprawiać wyniki w obszarze BHP. Dzięki działaniom zapewniającym bezpieczeństwo w miejscach pracy ciągle podnosimy swoją konkurencyjność oraz poprawiamy swój wizerunek „w oczach” pracowników i klientów poprzez:

 • uwzględnienie kwestii związanych z BHP w wizji, misji i celach strategicznych organizacji a tym samym zwiększenie ich wpływu na kulturę organizacyjną firmy,
 • zwiększenie zaangażowania najwyższego kierownictwa w kwestie BHP,
 • zarządzanie ryzykiem i możliwościami wynikającymi z funkcjonowania systemu zarządzania BHP,
 • zintegrowane podejście – poprzez zastosowanie struktury HLS, tak jak w innych normach dotyczących systemów zarządzania.

 

Korzyści jakie daje wdrożenie i utrzymanie Standardu ISO 45001 związane są z:

  • opracowaniem i wdrożeniem polityki i celów BHP zgodnych ze standardami i profilem działalności organizacji
  • określeniem zagrożeń i ryzyk BHP związanych z jej działalnością, próby ich wyeliminowania lub wprowadzenie nadzoru, aby zminimalizować ich potencjalne skutki
  • ustanowieniem nadzoru operacyjnego w celu zarządzania ryzykiem w zakresie BHP oraz wymogami prawnymi i innymi
  • zwiększeniem świadomości zagrożeń związanych z BHP
  • oceną swoich wyników w zakresie BHP i próby ich poprawy poprzez podejmowanie odpowiednich działań.

 

 

Certyfikacja ISO

Zloty Laur Klienta 2022

high quality certificate

AmeriGas wyróżniony w XV edycji Programu "Najwyższa Jakość Quality International"!

W czym możemy Ci pomóc?

Masz pytania? Wypełnij formularz lub skontaktuj się z nami telefonicznie.

Aby umożliwić wysłanie wiadomości, wypełnij wskazane pola.
Twoja wiadomość została wysłana. Skontaktujemy się z Tobą niebawem.
Imię i nazwisko
Numer telefonu
Adres e-mail
Kod pocztowy
Napisz czego szukasz
Full Close

Podaj temat: