background-image

Jak zarządca nieruchomości ma wybrać paliwo i system ogrzewania mieszkań?

W domach prywatnych, jednorodzinnych za kwestie związane między innymi z systemem ogrzewania odpowiada właściciel. Natomiast w budynkach wielorodzinnych zajmuje się tym spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniowa, a z jej upoważnienia także zarządca nieruchomości. Czy może on zdecydować się na zmianę systemu ogrzewania? Czy ma on prawo wyznaczyć innego dostawcę paliwa do ogrzewania poszczególnych mieszkań i części wspólnych budynków?

Zobowiązania zarządcy nieruchomości w kwestii ogrzewania lokali mieszkalnych

Jeśli danym budynkiem wielorodzinnym zarządza wybrany zarządca, to ma on wiele obowiązków, między innymi stanowi on stronę umowy, której przedmiotem jest dostarczanie ciepła do poszczególnych mieszkań. Automatycznie musi on także pobierać opłaty za ogrzewanie lokali w wysokości, która umożliwi pokrycie ponoszonych przez odbiorcę kosztów zakupu energii. 

 

To nie mieszkańcy decydują o tym, jaki system ogrzewania będzie wykorzystywany w budynku wielorodzinnym ani nie wybierają firmy, która zajmie się dostarczaniem ciepła do ich lokali mieszkalnych.

 

Zarządca nieruchomości powinien porównać ze sobą oferty związane z zapewnieniem stałych, regularnych i niezawodnych dostaw ciepła. Umowa, którą ostatecznie podpisze, musi mieć charakter cywilnoprawnej umowy sprzedaży. Powinna zawierać takie dane jak:

  • informacje o ilości ciepła zakupionej na potrzeby ogrzewania budynku w danym sezonie grzewczym,
  • warunki postępowania w razie niewywiązania się z dostawy czy z ilości energii,
  • tryb postępowania przy niedotrzymywaniu parametrów jakościowych dostarczania energii. 

 

To do zarządcy należy wybór metody rozliczania kosztów zakupu ciepła na poszczególne mieszkania. Może on wybrać rozliczanie z wykorzystaniem ciepłomierzy, urządzeń wskaźnikowych lub według powierzchni mieszkań. W wewnętrznym regulaminie dla mieszkańców zarządca publikuje tryb opłacania CO. 

 

Jak znaleźć odpowiedniego dostawcę energii cieplnej?

Zarządcy nieruchomości muszą wziąć pod uwagę specyficzne warunki dotyczące ogrzewania bloków czy apartamentowców, którymi zarządzają. Powinni wybrać takie paliwo, które będzie odpowiednie do ogrzewania mieszkań, ale i najlepiej do zapewnienia ciepłej wody użytkowej, co będzie dodatkowym atutem ofertowym i zwiększy komfort mieszkańców. 

 

Wymogi te spełnia gaz płynny, czyli uniwersalne paliwo służące do zasilania systemów grzewczych w budynkach wielorodzinnych. Służy on też do podgrzewania ciepłej wody i do gotowania. Atutem systemu z gazem płynnym jest to, że działa on niemal bezobsługowo, co jest komfortowe dla użytkowników i samych zarządców nieruchomości. Instalacja gazowa na zewnątrz i wewnątrz budynku może zostać tak wykonana, aby ewentualnie w przyszłości można było podłączyć do niej gaz ziemny zamiast sieci zbiorników z gazem płynnym LPG. Taka alternatywa jest szczególnie interesująca, gdy w lokalizacji bloków mieszkalnych nie ma dostępu do gazu ziemnego. 

 

Wybór gazu LPG, czyli gazu płynnego do zasilania systemu ogrzewania budynku jest dobrą propozycją z wielu względów. Zaspokaja bowiem trzy różne potrzeby energetyczne zgłaszane przez mieszkańców, m.in. związane z ogrzewaniem pomieszczeń, przygotowaniem ciepłej wody użytkowej oraz z zasilaniem kuchenki gazowej. 

background-image

Współpraca z dostawcami gazu LPG

Podpisując umowę z firmą dostarczającą gaz płynny do ogrzewania mieszkań lokatorów, zarządca nieruchomości niejednokrotnie może scedować obowiązki rozliczania ciepła i windykacji należności na taką firmę. Nie będzie on musiał wówczas pośredniczyć w tychże czynnościach, a jedynie potwierdzić z wybraną firmą termin dostawy gazu do instalacji i zapewnić kierowcy możliwość zatankowania zbiorników – naziemnych lub podziemnych.

 

Zarządca nieruchomości może podjąć współpracę np. z AmeriGas. Specjaliści dobiorą do potrzeb zarządzanej nieruchomości i jej mieszkańców najlepsze rozwiązania, m.in. wdrożą sieć gazową zasilaną z baterii zbiorników naziemnych lub podziemnych, doprowadzającą gaz do każdego z budynków. Dla wspólnot mieszkaniowych dobrym pomysłem są indywidualne zbiorniki zapewniające gaz w kilku mieszkaniach. System telemetryczny przesyła bezpośrednio do AmeriGas informacje o stopniu napełnienia zbiornika, zapewniając ciągłość dostaw gazu. Zarządca nie musi się tym zajmować, podobnie jak indywidualnymi rozliczeniami z każdym lokatorem. 

W czym możemy Ci pomóc?

Masz pytania? Wypełnij formularz lub skontaktuj się z nami telefonicznie.

Aby umożliwić wysłanie wiadomości, wypełnij wskazane pola.
Twoja wiadomość została wysłana. Skontaktujemy się z Tobą niebawem.
Imię i nazwisko
Numer telefonu
Adres e-mail
Kod pocztowy (XX-XXX)
Napisz czego szukasz
Full Close

Podaj temat:

Przeczytaj więcej o zbiornikachWróć do bazy wiedzyPoznaj proces instalacji zbiornikaPrzejdź do artykułu