background-image

Nasza przyszłość

Naszym celem jest zmniejszenie śladu węglowego naszych produktów energetycznych o 50 procent w stosunku do obecnego (2020 r.) poziomu emisji do roku 2030. Jednocześnie kładziemy podwaliny pod przyszłość w 100 procentach neutralną pod względem emisji dwutlenku węgla, którą chcemy osiągnąć najpóźniej do roku 2050 r.

Nasze ambitne cele

Od ponad 135 lat UGI dostarcza energię klientom na całym świecie. Aktywnie uczestniczyliśmy w rozwoju naszego społeczeństwa, jakie znamy dzisiaj. Dziś oferujemy niskoemisyjne alternatywy dla ropy naftowej i gazu klientom indywidualnym i przedsiębiorstwom, które nie są podłączone do sieci energetycznej. Ale chociaż konwencjonalny gaz LPG (gaz płynny) charakteryzuje się znacznie niższym poziomem emisji dwutlenku węgla niż ropa naftowa, nie jest on długoterminową odpowiedzią na stojące przed nami wyzwania klimatyczne. Dlatego też wraz z innymi przedsiębiorstwami branży gazu płynnego jesteśmy zaangażowani w poważne inwestycje w zwiększenie produkcji rLG (odnawialnego gazu płynnego) - źródła energii o niemal zerowej emisji dwutlenku węgla. Inwestycje te pozwolą na całkowite pokrycie zapotrzebowania na konwencjonalny LPG i przejście także klientów niepodłączonych do sieci gazowej na bardziej zrównoważone rozwiązania, dzięki czemu nikt nie pozostanie w tyle. Każdego roku dostarczamy około 2 mln ton LPG do naszych klientów w Europie, generując ślad węglowy szacowany na 6,5 mln ton CO2. Naszą ambicją jest zmniejszenie naszego oddziaływania o ponad 3,25 mln ton do 2030 roku.

Nasza przyszłość będzie zrównoważona, przystępna cenowo i wygodna.

Pobierz poniżej nasze białe księgi i dowiedz się, dlaczego i jak zamierzamy postępować, aby osiągnąć nasze cele związane z transformacją energetyczną.

Zrównoważony produkt

Naszą ambicją jest zmniejszenie śladu węglowego naszych produktów energetycznych o 50 procent w stosunku do obecnego (2020 r.) poziomu emisji. Zamierzamy to zrobić do 2030 roku. Jednocześnie kładziemy podwaliny pod przyszłość w 100 procentach neutralną pod względem emisji dwutlenku węgla, którą chcemy osiągnąć najpóźniej do roku 2050 r.

Przystępność cenowa

Ponieważ odnawialne gazy płynne ponownie wykorzystują znaczną część istniejącego tradycyjnego łańcucha dostaw, dystrybucji i magazynowania LPG, wymagane są stosunkowo niewielkie inwestycje. Oznacza to, że odnawialny gaz płynny będzie przystępny cenowo, jak również łatwo dostępny. Naszym długoterminowym celem jest zaoferowanie naszym klientom neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla alternatywy dla używanego obecnie LPG. Jednocześnie my - zarówno dziś, jak i w przyszłości - możemy wnieść swój wkład w postaci odnawialnego alternatywnego rozwiązania dedykowanego dla firm, które obecnie korzystają z rozwiązań generujących większe emisje dwutlenku węgla.

Wygoda

Odnawialny gaz płynny jest rozwiązaniem gotowym do natychmiastowego wykorzystania, co oznacza, że istniejące kotły i urządzenia grzewcze mogą być ponownie wykorzystane, co pozwala uniknąć nowych inwestycji i potencjalnych zakłóceń w pracy instalacji. Ponadto możliwe jest mieszanie odnawialnego gazu płynnego z konwencjonalnym LPG, co umożliwia płynne przejście do dekarbonizacji ogrzewania domów w całej Europie.

Najczęściej zadawane pytania

1.Czym są rLG, bioLPG, biopropan?

Dziś oferujemy gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom alternatywę dla ropy naftowej i gazu o niższej emisji dwutlenku węgla, ponieważ nasz konwencjonalny (kopalny) LPG emituje o 35% mniej CO2 niż węgiel i o 12% mniej CO2 niż ropa naftowa. Już teraz jesteśmy gotowi zrobić kolejny krok w kierunku przyszłości neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla. Wszystkie te określenia odnoszą się do bardziej „zielonej” wersji konwencjonalnego LPG, które różnią się w zależności od użytej technologii oraz materiału wejściowego. Łączy je jednak fakt, że wszystkie cechuje znacząco mniejszy ślad węglowy w procesie wytworzenia oraz mniejsza emisja CO2 w procesie użytkowania od konwencjonalnego LPG. „Zielone” LPG nie będzie powstawać z paliw kopalnych, niemniej będzie posiadało maksymalnie zbliżone właściwości, tak, żeby można było używać go w obecnie istniejących instalacjach.

2. Jak powstaje rLG?

Technologii powstawania jest wiele i z czasem będą pojawiały się kolejne. Technologie, nad którymi pracujemy, istnieją od dziesięcioleci, ale wyzwaniem jest zwiększenie ich skali i wykorzystanie w przemyśle - to właśnie jest nasze zobowiązanie. Po dokładnej analizie wybraliśmy 3 technologie, które stwarzają największe możliwości produkcji odnawialnego gazu skroplonego przed 2030 rokiem: węglowodoru z alkoholu, odnawialny eter dimetylowy (rDME) oraz Power-to-X. Każda z tych technologii różni się procesem wytwarzania paliwa, typem powstających molekuł oraz materiałem wejściowym. Wszystkie jednak łączy fakt, że pozwalają wytwarzać odnawialny gaz skroplony stanowiący bardziej przyjazną środowisku alternatywę dla konwencjonalnego LPG.

3. Czy do użytkowania rLG będę musiał zbudować nową instalację?

Najkrótsza odpowiedź na to pytanie brzmi „nie”. Naszym celem jest wprowadzenie molekuł, które poprzez tworzenie mieszanin z konwencjonalnym LPG lub samodzielne zastosowanie zapewnią ten sam komfort użytkowania jak konwencjonalne LPG bez konieczności ponoszenia znaczących nakładów inwestycyjnych. W drodze do zielonej przyszłości nie zapominamy o nikim i chcemy, żeby transformacja była dostępna dla każdego.

W czym możemy Ci pomóc?

Masz pytania? Wypełnij formularz lub skontaktuj się z nami telefonicznie.

Aby umożliwić wysłanie wiadomości, wypełnij wskazane pola.
Twoja wiadomość została wysłana. Skontaktujemy się z Tobą niebawem.
Imię i nazwisko
Numer telefonu
Adres e-mail
Kod pocztowy (XX-XXX)
Napisz czego szukasz
Full Close

Podaj temat:

Skontaktuj się z nami
Poznaj zastosowanie naszych zbiorników:Przejdź do zbiornikówPoznaj asortyment naszych butli:Przejdź do butli