background-image

Wytwórnie mas bitumicznych zasilane LPG

Jednym z priorytetów krajowej gospodarki jest rozbudowa sieci dróg i autostrad w Polsce. W 2017 roku oddano do użytku 355 km nowych tras, a do 2025 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zakłada wybudowanie 3 267,7 km dróg. Niezbędnym surowcem do ich budowy są mieszanki mineralno-asfaltowe, a ich produkcja odbywa się w wytwórniach mas bitumicznych. Sprawdź, dlaczego zastosowanie LPG w wytwórniach mas bitumicznych jest istotne w efektywnej produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych.

Asfalt jest głównym materiałem drogowym w Europie, produkuje się go w stacjonarnych wytwórniach mas bitumicznych. Produkcja materiałów budowlanych jest bardzo energochłonna – stosuje się w niej duże ilości paliw kopalnych. Etap produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych, który wymaga największej ilości energii, to ogrzewanie i suszenie kruszywa: spalany jest wówczas gaz ziemny, olej opałowy lub LPG w suszarce rotacyjnej z bezpośrednim zapłonem. Specjaliści AmeriGas przedstawiają, jakie korzyści przynosi zasilanie wytwórni mas bitumicznych gazem płynnym.

 

LPG – ekologiczne źródło energii

Negatywny wpływ działalności wytwórni mas bitumicznych na środowisko w większym stopniu polega na emisji zanieczyszczeń do powietrza, a w mniejszym – na wytwarzaniu odpadów. Źródłem emisji większości szkodliwych gazów (tlenków azotu, dwutlenku siarki, tlenku i dwutlenku węgla) przy procesie produkcji mas bitumicznych jest przede wszystkim spalanie paliw w palniku lub palnikach suszarki. Gaz płynny w czasie spalania emituje o 20% mniej CO2 niż w przypadku spalania oleju opałowego i o 50% mniej niż w przypadku spalania węgla. Ponadto w procesie spalania gazu płynnego nie powstają pyły ani fluoryty, a zatem nie jest on toksyczny. LPG może być stosowany wraz z najnowszymi technologiami niskoemisyjnymi, dzięki czemu wytwórnia stosująca ten gaz może być bardziej przyjazna środowisku.

Gaz płynny – wysoce wydajne paliwo

Jednym ze znaczących aspektów dla efektywnej produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest możliwość ograniczenia zużycia energii pochodzącej z paliw kopalnych. Rodzaj paliwa i jego energochłonność jest kwestią kluczową, gdyż nadal wykorzystuje się dużą ilość tradycyjnych paliw kopalnych w suszarni bębnowej, aby wysuszyć i ogrzać kruszywo przed zmieszaniem z bitumem. Ekonomicznym rozwiązaniem jest wyposażanie suszarki kruszywa w palnik zasilany gazem płynnym, który stanowi źródło energii aż do pięciu razy bardziej wydajne niż tradycyjne paliwa. Gaz płynny jest wysoce kaloryczny, a dodatkowo jako paliwo gazowe zapewnia stabilną kontrolę temperatury, co w przypadku wytwórni mas bitumicznych znacząco poprawia wydajność produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych.

 

LPG ma wpływ na jakość mieszanek mineralno-asfaltowych

Właściwości asfaltów drogowych zależą od rodzaju ropy naftowej oraz zastosowanej technologii produkcji. Mieszanka mineralno-asfaltowa składa się z:

 • lepiszcza asfaltowego, 
 • kruszywa drobnego i grubego, 
 • wypełniacza, 
 • dodatków. 

Najważniejszym składnikiem mieszanek mineralno-asfaltowych jest bitum (asfalt), ponieważ posiada on właściwości wiążące i pełni w mieszankach funkcję lepiszcza. Jednak aby możliwe było dodanie go w odpowiednich proporcjach, konieczne jest podgrzanie go do temperatury umożliwiającej swobodny wtrysk asfaltu do mieszanki – ok. 180°C. Wraz ze zmianą temperatury i czasu obciążenia zmienia się również konsystencja asfaltu. Jako że LPG zapewnia stabilną kontrolę temperatury, jest to czynnik decydujący o skuteczności całego procesu i wysokiej jakości produktu. 

Względy ekonomiczne i ekologiczne sprawiają, że rośnie liczba firm decydujących się na zasilanie gazem skroplonym LPG urządzeń stosowanych do produkcji wszelakich materiałów. Ponadto jeśli zdecydujesz się na współpracę ze sprawdzonym dostawcą gazu płynnego AmeriGas, Twój zbiornik LPG zostaje objęty systemem telemetrycznym, zapewniającym stały monitoring poziomu gazu w zbiorniku. Dzięki temu nie musisz się martwić, że w Twojej instalacji zabraknie paliwa – produkcja mieszanek mineralno-asfaltowych w żaden sposób nie zostanie zakłócona.

background-image

Główne korzyści z korzystania z instalacji dzierżawionej od AmeriGas:

 • Wysoka jakość gazu i opłacalność w porównaniu do prądu
 • Bezpłatny serwis i 24-godzinna linia alarmowa z reakcją serwisową
 • Wydłużona żywotność promienników oraz palników
 • Stałość i terminowość dostaw Hedge Stała Cena - AmeriGas umożliwia podpisanie kontraktu na określony czas z gwarancją ceny, co umożliwia precyzyjne oszacowanie kosztów produkcji

Przykład instalacji wraz z parametrami technicznymi

  Wytwórnia mas bitumicznych "Asfalt"

  W czym możemy Ci pomóc?

  Masz pytania? Wypełnij formularz lub skontaktuj się z nami telefonicznie.

  Aby umożliwić wysłanie wiadomości, wypełnij wskazane pola.
  Twoja wiadomość została wysłana. Skontaktujemy się z Tobą niebawem.
  Imię i nazwisko
  Numer telefonu
  Adres e-mail
  Kod pocztowy (XX-XXX)
  Napisz czego szukasz
  Full Close

  Podaj temat: