background-image
background-image

Dyrektywa EPBD - co warto wiedzieć?

W dniu 14 marca 2023 roku Parlament Europejski podjął istotną decyzję dotyczącą przekształconej dyrektywy o charakterystyce energetycznej budynków, znaną jako EPBD (Directive on the Energy Performance of Buildings). To ważny krok w kierunku dekarbonizacji Europy oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych z budynków, mający na celu osiągnięcie bezemisyjności w sektorze budowlanym do 2050 roku. W tym artykule przedstawimy najważniejsze punkty związane z tą dyrektywą oraz to, w jaki sposób wpływa ona na korzystanie z kotłów gazowych.

Bezemisyjność Budynków do 2050 roku

Dyrektywa EPBD nakłada wymóg, że do 2050 roku wszystkie budynki w Unii Europejskiej muszą osiągnąć status bezemisyjnych. Oznacza to, że budynki te będą zużywać energię pierwotną na poziomie poniżej 65 kWh/m2/rok, wykorzystując energię odnawialną z różnych źródeł.

 

Państwa członkowskie zostaną zobowiązane do wprowadzenia nowych klas efektywności energetycznej budynków, które określą, jakie standardy muszą spełniać budynki. Najlepsza klasa, litera A, będzie przeznaczona dla budynków bezemisyjnych, a litera A+ dla tych, które zużywają bardzo mało energii, nie przekraczając 15 kWh/m2/rok.

 

Co istotne, dyrektywa wprowadza także zobowiązanie do wyposażania nowych budynków w instalacje wykorzystujące energię słoneczną, jeśli jest to technicznie, funkcjonalnie i ekonomicznie wykonalne — od 2029 roku w przypadku budynków mieszkalnych i od 2033 roku w przypadku modernizowanych budynków.

Wyjątki dla kotłów gazowych certyfikowanych i trudne negocjacje

Dyrektywa pozwala na wykorzystanie kotłów gazowych certyfikowanych do pracy z paliwami odnawialnymi oraz hybrydowych systemów grzewczych. Jednakże, kotły gazowe zasilane wyłącznie paliwami kopalnymi nie będą dozwolone w nowych i modernizowanych budynkach. W skrócie, technologie, które integrują źródła energii odnawialnej z systemami grzewczymi, nadal będą dostępne dla klientów.

 

Teraz przed nami trudne negocjacje między Parlamentem Europejskim a Radą Unii Europejskiej, które prawdopodobnie potrwają do jesieni ze względu na kontrowersyjny charakter dyrektywy i jej potencjalne koszty dla konsumentów. Warto zaznaczyć, że dyrektywa EPBD ma na celu przyspieszenie dekarbonizacji sektora budynków i odejście od korzystania z paliw kopalnych w celach grzewczych. Dla właścicieli domów oznacza to konieczność inwestowania w bardziej ekologiczne rozwiązania, takie jak pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne lub kotły gazowe certyfikowane do pracy z odnawialnymi źródłami energii. Jednakże kluczowym celem jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i przyczynienie się do walki ze zmianami klimatycznymi.

Wpływ na konsumentów i branżę gazową

Przyszłość kotłów gazowych w Europie będzie miała wpływ na konsumentów i branżę gazową. Konsumentom mogą być dostępne alternatywne źródła ciepła, takie jak pompy ciepła czy instalacje fotowoltaiczne, które mogą być bardziej ekologiczne, ale także kosztowniejsze. Branża gazowa będzie musiała dostosować się do zmieniających się regulacji i poszukiwać innowacyjnych rozwiązań.

 

Co ciekawe, głosowanie w Parlamencie Europejskim nad dyrektywą EPBD nie było jednomyślne. Największa frakcja, Europejska Partia Ludowa, była głęboko podzielona w tej kwestii, a konserwatywna prawica głosowała przeciwko dyrektywie. To pokazuje, że kwestia przyszłości kotłów gazowych jest kontrowersyjna i budzi wiele emocji.

Zrównoważony rozwój

Dyrektywa EPBD ma na celu promowanie zrównoważonego rozwoju, co oznacza uwzględnienie aspektów ekonomicznych, społecznych i środowiskowych. Przejście na bardziej ekologiczne źródła ciepła może przyczynić się do ograniczenia emisji, poprawy jakości powietrza i stworzenia nowych miejsc pracy związanych z energetyką odnawialną.

 

W kontekście globalnych zmian klimatycznych i rosnącej presji na osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie dyrektywy EPBD ma strategiczne znaczenie. Przejście na bardziej ekologiczne technologie grzewcze jest kluczowym krokiem w kierunku osiągnięcia celów klimatycznych Unii Europejskiej. Jednakże wiąże się to również z wyzwaniami, które będą musiały być skutecznie rozwiązane w trakcie negocjacji i wdrażania dyrektywy.

LPG a rLG

Chociaż konwencjonalny gaz LPG ma niższy poziom emisji dwutlenku węgla niż ropa naftowa, firmy rozumieją, że nie jest to długoterminowe rozwiązanie na drodze do osiągnięcia celów związanych z ochroną klimatu. Dlatego przedsiębiorstwo UGI (właściciel AmeriGas), we współpracy z innymi przedsiębiorstwami z branży gazu płynnego, inwestuje poważnie w rozwijanie rLG (odnawialnego gazu płynnego) — źródła energii o niemal zerowej emisji dwutlenku węgla.

 

Te inwestycje w rLG pozwalają na całkowite zastąpienie tradycyjnego LPG bardziej zrównoważonym źródłem energii. To oznacza, że klienci indywidualni i przedsiębiorstwa, które nie są podłączone do sieci energetycznej, będą mieli dostęp do bardziej ekologicznych rozwiązań. W ten sposób firma UGI dąży do tego, aby nikt nie pozostawał w tyle, a wszyscy mogli korzystać z niskoemisyjnych alternatyw. Obecnie tradycyjne źródła energii gazowej mają znaczący wpływ na emisję gazów cieplarnianych. Jednak branża energetyczna dąży do ograniczenia tego wpływu poprzez zastępowanie konwencjonalnych źródeł energii bardziej zrównoważonymi źródłami, co przyczynia się do globalnych wysiłków mających na celu ochronę klimatu i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Takie inwestycje są niezbędne w budowaniu bardziej zrównoważonej przyszłości energetycznej.

W czym możemy Ci pomóc?

Masz pytania? Wypełnij formularz lub skontaktuj się z nami telefonicznie.

Aby umożliwić wysłanie wiadomości, wypełnij wskazane pola.
Twoja wiadomość została wysłana. Skontaktujemy się z Tobą niebawem.
Imię i nazwisko
Numer telefonu
Adres e-mail
Kod pocztowy (XX-XXX)
Napisz czego szukasz
Full Close

Podaj temat:

Zobacz pozostałe artykuły:WRÓĆ DO AKTUALNOŚCIPrzeczytaj jak zaoszczędzić na ogrzewaniu:PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU