background-image
background-image

Certyfikacja ISO

W dniach 29 i 30 listopada 2022 odbył się w AmeriGas Polska zewnętrzny audyt kontrolny wdrożonych systemów zarządzania jakością i bhp wg norm ISO 9001 (jakość) oraz ISO 45001 (BHP). Zgodnie z wymaganiami normy, system podlega nadzorowi przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą, którą w naszym przypadku jest Transportowy Dozór Techniczny (TDT). Ważność wydawanych certyfikatów wynosi 3 lata, jednakże co roku odbywają się audyty kontrolne, natomiast co 3 lata firma przechodzi pełny audyt re-certyfikacyjny.

Tym razem, Audytorzy w czasie dwóch dni przeprowadzali spotkania i rozmowy z Pracownikami firmy w dwóch lokalizacjach 

  • Rozlewnia Gazu Płynnego w Sławkowie 
  • siedziba główna Spółki w Warszawie)

 

 

W czasie spotkań Audytorzy weryfikowali czy nasza codzienna praca jest zgodna z wewnętrznymi procedurami i instrukcjami, oraz czy spełniamy wymagania normami ISO 9001 i ISO 45001. Weryfikowane zostały między, innymi procesy z obszaru:

  • Zarządzania jakością i BHP,
  • Planowaniem i dystrybucją gazu,
  • Transferem, nalewaniem oraz magazynowaniem gazu w Sławkowie, 
  • Obsługą Klienta,
  • Procesami HR
  • Utrzymaniem technicznym instalacji zbiornikowych

 

 

Ostatecznie, auditorzy potwierdzili, że wdrożone systemy działają poprawnie, a podczas audytu nie zidentyfikowano żadnych niezgodności. Jednakże należy zauważyć, że audyt odbywał się metodą próbkowania, więc nie można wykluczyć, że takich niezgodności nie ma. Dlatego tak ważnym jest, aby prowadzić audyty wewnętrzne, które pozwalają na szybkie identyfikowanie potencjalnych niezgodności systemowych. Wynik audytu jest pozytywny, a Audytorzy wysoko ocenili przygotowanie firmy oraz kwalifikacje i zaangażowanie Pracowników udzielających wyjaśnień. Tym samym ważność certyfikatów została utrzymana na kolejny rok.

 

Niemniej jednak, audytorzy zauważyli pewne obszary do rozwoju i doskonalenia systemu. Jednym z tych aspektów jest właściwa ANALIZA SZANSRYZYK w kontekście wprowadzanych zmian w organizacji. Dla przypomnienia w zbiorze procedur ISO mamy stosowną procedurę Zarządzania Zmianą, której właściwe stosowanie pozwala na spełnienie tego warunku. Bardzo dziękujemy wszystkim mniej lub bardziej zaangażowanym w audyt. Kolejny audyt już we wrześniu 2023 roku, tym razem re-certyfikujący wdrożone systemy zarządzania jakością i bhp

W czym możemy Ci pomóc?

Masz pytania? Wypełnij formularz lub skontaktuj się z nami telefonicznie.

Aby umożliwić wysłanie wiadomości, wypełnij wskazane pola.
Twoja wiadomość została wysłana. Skontaktujemy się z Tobą niebawem.
Imię i nazwisko
Numer telefonu
Adres e-mail
Kod pocztowy (XX-XXX)
Napisz czego szukasz
Full Close

Podaj temat:

Zobacz pozostałe artykuły:WRÓĆ DO AKTUALNOŚCIPrzeczytaj jak zaoszczędzić na ogrzewaniu:PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU